تازه نفس

آموزش ترک سیگار ، مقالات و فیلم‌های آموزشی

اگر شما شاخ و برگ‌های یک گیاه هرز را بچینید، کمی بعد دوباره با آن روبه رو خواهید شد. این ماجرا تا زمانی ادامه دارد که شما جهان ریشه‌ها را درک کنید.

اما ریشه اصلی سیگار در کجای زندگی ما عمیق شده؟

چگونه ریشه سیگار را در زندگی‌مان پیدا کنیم؟

روزی خواهد آمد که شما متوجه می‌شوید سرفه‌های شما فقط به دلیل تنگی نفس نیست!

سرفه‌ها پیامی‌ از سوی روح شماست.

سرفه‌ها به شما می‌گویند که انرژی لطیفی در شما زندگی می‌کند.

آن انرژی لطیف، آن‌قدر از شما بی‌توجهی دیده که راهی به جز این سرفه‌ها پیدا نکرده است.

سرفه‌ها نه فقط از تنگی نفس، بلکه برای آگاه کردن‌تان از حضور آن انرژی لطیف درونی است.

سال‌ها پیش هنگامی که هنوز سیگار می‌کشیدم، گاهی پیش می‌آمد که دود سیگار خودم به چشمانم می‌رفت و اشکهایم جاری می‌شد.

در آن لحظه، تصور می‌کردم که این اشک‌ها به خاطر رعایت نکردن زاویه مناسب گرفتن سیگار میان انگشتانم بوده.

مدت‌ها گذشت تا متوجه بشوم که آن اتفاق، یک رویداد نمادین بود تا من متوجه بشوم که آن دود، اشک‌های آن انرژی لطیف درونی‌ام را هم دیگر درآورده است.

در این فایل صوتی، در رابطه با پیدا کردن ریشه سیگار در زندگی صحبت کرده‌ام.

راجع به این که عواقب سیگار فقط جسمی نیست.

چگونه از انرژی لطیف درونی‌مان باخبر بشویم؟

تا زمانی که ریشه را پیدا نکنید، سیگار در زندگی شما دائما به رفت و برگشت می‌پردازد.

 

[حامد سلیمی]

حامد سلیمی هستم و تازه‌نفس برای زندگی بدون سیگار با شماست. تازه نفس در شهریور ماه 1395 افتتاح شد. ما می‌خواهیم از ترک سیگار تا درک جدیدی از مدیریت عادات خودمان با آرامش حرکت کنیم.

مقالات مرتبط

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 دیدگاه