قول ترک سیگار نده! اگر تمام قول های ترک سیگارت محکوم به شکست هستند، این یعنی آن قول را...

قول ترک سیگار می دهی. حتی برای خودت قسم می خوری.

می گویی: این نخ آخر، این پاکت آخر است، این مسافرت تفریحی آخرین همراهی سیگار در زندگی من است… اما

چرا قول ترک سیگار فراموش می شود؟ چرا آن را از یاد می بریم و قول خودمان را زیر پا می گذاریم؟

quit smoking promisse

شکستهای قبلی در ترک سیگار

در ابتدا وابستگی به سیگار توی ذهن تو، به اندازه ی یک ارزن کوچک است…

آنقدر که به نظر می رسد به راحتی و هر موقع که بخواهی می توانی کنارش بگذاری اما…

همین که این وابستگی در ذهنت شروع به دور زدن کند،

همین ارزن کوچک، وقتی در حلقه های گردشی ذهن تو بگردد و در هر دور به هوش و نبوغ زیرکانه ی تو آغشته بشود…

قوی و قوی تر می شود…

در مسیر کنار گذاشتن این ارزن کوچک، هر بی تعهدی کوچک هم حق دور زدن در ذهنت را دارد!

تو قول های کوچک را زیر پا می گذاری و اندکی بعد.. آن بی تعهدی قابل چشم پوشی، تبدیل به یک چالش بزرگ می شود…

انگار آن بی خیالی های کوچک تبدیل به یک چوپان دروغگوی بزرگ می شود: با خودت می گویی: دیگر حتی خودم هم باور نمی کنم گرگ آمده!

خودم هم باور نمی کنم که واقعا می توانم سیگار را ترک کنم!!!

قول ترک سیگار نده!

اگر تمام قول های ترک سیگارت محکوم به شکست هستند، این یعنی آن قول را نمی توانی فعلا به جاده ی انجام پذیری و پایداری هدایت کنی،

پس بهتر است برای مدتی قول دادن را کنار بگذاری!

سعی کن برای ترک سیگار در ابتدا ادعا نکنی! قول نده! بگو نمی دانم می شود یا نه اما تلاشم را می کنم!

قول ها کنتور نمی اندازند اما از دست دادن ایمانت به خودت کنتور را می ترکاند!

سعی کن چالش را از یک بحران هویتی تبدیل به یک قطعه ی کوچک و قابل حل بکنی.

قولت را از یک تعهد بزرگ به نام سیگار نکشیدن، تبدیل به یک ریزتعهد به اسم “فعلا این نخو نمیکشم” بکنی!

سعی کن با پایداری در انجام آن ریزتعهد، همان داستان ارزن کوچک را این بار مهندسی معکوس کنی! جالب نیست؟

آن مسئولیت پذیری کوچک هم در ذهن تو می چرخد و به زودی به یک ایمان قوی تبدیل می شود.

یادت باشد: هر چیز که در ذهن تو بچرخد، به هوش تو آغشته می شود و رنگ و لعاب ماهرانه ای می گیرد.

بنابراین مراقب باش که چه ارزن های در جریان افکار تو حضور دارند.

چرا که روزی همان ها تبدیل به بهمنی از هیجانات و احساسات خواهند شد…

همچنین، در محصول استراتژیست ترک سیگار، به تو یاد می دهم چگونه قول دادن را کنار بگذاری

و آسیبی را که این بی تعهدی ها به تو زده با ترک دائمی سیگار تبدیل به نقطه قوت روحی خودت کنی!

[ حامد سلیمی ]

من حامد سلیمی هستم مدیر موسس تازه نفس و ساکن تهران. از سال 1395 به صورت تمام وقت و تخصصی برای آموزش ترک سیگار به مخاطبهام فعالیت می کنم. کاری که در ابتدا خودم با تمام جزئیات و اساسی انجامش دادم!

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.