سواد ترک سیگار

سوادی را یاد بگیرید که تمام تلاشهای هوشمندانه شرکتهای دخانیات را برای سیگاری ماندن شما بر باد می دهد!

۵۹/۰۰۰ تومان

این جلسه اول دوره تازه نفس است. توصیه می شود کل پکیج را یکجا تهیه کنید، تا طبق سرفصلهای دوره و با تمرکز و انسجام مد نظر ما، شماره جلسات را به صورت صحیح پیش بروید. برای ورود به صفحه خرید کل پکیج ترک سیگار تازه نفس: اینجا کلیک کنید

برای شروع ترک سیگار کلافه ای و حس می کنی همه چیز به هم ریخته است؟

وجه مشترک تمام قولهایی که برای ترک سیگار به خودت داده ای، تردیدی است که موقع اراده کردن در خودت احساس کرده ای:

“نکنه اینبارم مثل دفعه قبل نتونم؟”

دور انداختن سیگار بدون داشتن برنامه ای برای زندگی بدون آن فقط تعداد شکستهای شما در ترک سیگار را زیاد و اعتماد به نفستان را کم می کند!

و به این ترتیب هر بار با اعتماد به نفسی خدشه دار شده تر در برابر کنار گذاشتن سیگار ضعیف تر می شوی.

این وضعیت برای تو آشناست. اینطور نیست؟ بیش از هر چیز باید بدانی که برای ترک سیگار به قول دادن احتیاج نداری.

وقتی آماده نیستی، وقتی هنوز ریشه موانع شکست های قبلی در ترک سیگار حل نشده، هر تعهد فقط یک بدقولی جدید به دنبال خواهد آورد.

بنابراین تو احتیاج داری:

  1. قول دادن را کنار بگذاری
  2. ترکهای ناموفق قبلی را با تحلیل منطقی هضم کنی
  3. برای ترک سیگار همیشگی برنامه ریزی کنی

 

سه مرحله ای که به صورت کامل در بسته آموزشی “استراتژیست ترک سیگار” برای تان ارائه و اجرا می شود.

در محصول سواد ترک سیگار با واکاوی سه الگوی متداول و معرفی سیستم سیاه چاله هوش و حواس سیگار، ابتدا شما را از وضعیت ذهنی زمین گیر شده در برابر سیگار نجات می دهیم.

سپس با یک فرمول سه مرحله ای برای نجات شما از این وضعیت پیش می رویم.

فرمولی که طبق آن ترک سیگار شما از قول ندادن شروع می شود و با در دست داشتن برنامه های جایگزین در مقابل وسوسه ادامه پیدا می کند.

اگر در خرید این بسته آموزشی مساله ای دارید با شماره 02191024049 ارتباط بگیرید.