هک سیگار

پنهان ترین محل اختفای سیگار در ذهنت را شناسایی کن!

جایی که حتی اغلب روانشناس ها، جایی که دکتر هلاکویی و آلن کار هم آن را برای شما پیدا نکردند!

۵۹/۰۰۰ تومان

این جلسه دوم دوره تازه نفس است. توصیه می شود کل پکیج را یکجا تهیه کنید، تا طبق سرفصلهای دوره و با تمرکز و انسجام مد نظر ما، شماره جلسات را به صورت صحیح پیش بروید. برای ورود به صفحه خرید کل پکیج ترک سیگار تازه نفس: اینجا کلیک کنید