هک سیگار

پنهان ترین محل اختفای سیگار در ذهنت را شناسایی کن!

جایی که حتی اغلب روانشناس ها، جایی که دکتر هلاکویی و آلن کار هم آن را برای شما پیدا نکردند!

۵۹ هزار تومان

این جلسه دوم دوره تازه نفس است. توصیه می شود کل پکیج را یکجا تهیه کنید، تا طبق سرفصلهای دوره و با تمرکز و انسجام مد نظر ما، شماره جلسات را به صورت صحیح پیش بروید. برای ورود به صفحه خرید کل پکیج ترک سیگار تازه نفس: اینجا کلیک کنید