روزی چند نخ سیگار ضرر ندارد؟ تحلیل 1 نخ تا یک پاکت

روزی چند نخ سیگار ضرر ندارد؟ روزی 1 نخ سیگار!؟

می گویند کم بکش همیشه بکش! اگر در هر چیز تعادل داشته باشی هیچ مشکلی پیش نمی آید. بارها این جملات را شنیده ای!

با خودت می گویی: روزی یکی دو نخ بیشتر نمی کشم. مجوزش را از ذهنت می گیری و اندکی بعد می بینی دوباره پاکتی شده!

فهرست مطالب این بخش:

روزی چند نخ سیگار ضرر ندارد؟

ما می دانیم که خیلی چیزها ضرر دارد، می دانیم که به سیگار و احساسات همراهش ممکن است علاقه بسیار زیبایی داشته باشی

اما خواهش می کنیم با کلمه هایی مثل تعادل و میانه روی در مورد سیگار صحبت نکن!

آندره کنت در کتاب رساله ای کوچک در باب فضیلت های بزرگ می گوید بعضی ویژگی ها به خودی خود فاقد ارزش هستند.

مثلا اگر یک هفت تیر در دست بگیری و پنج نفر را در شهر بکشی،

و بعد بگویی برای ایجاد تعادل می خواهم از هر شهر پنج نفر را به قتل برسانم، در اینجا تعادل یک جنایت بزرگتر به حساب می آید نه یک فضیلت و ارزش!

بنابراین کلمه هایی مثل میانه روی و تعادل به خودی خود فاقد ارزش هستند. پس تعادل در سیگار کشیدن یک حرف عاقلانه نیست.

how many cigarettes

حد مجاز سیگار کشیدن

پس متوجه شدیم حد مجاز سیگار کشیدن 0 نخ کشیدن است!

اما حالا که این را با هم بررسی کردیم بیا چند کلمه بیشتر صحبت کنیم

تا بدانی در کدام مرحله از مسیر منتهی به ترک سیگار داری روزگار می گذرانی.

روزی یک نخ سیگار ضرر ندارد؟

بگذارید خیلی شفاف درباره روزی یک نخ سیگار صحبت کنیم!

می گویند در سیگار کشیدن تعادل داشته باشی ضرر ندارد.

اما تعادل از کلمه عدل می آید: و عدل یعنی هر چیزی در جای خودش باشد!

سوال اینجاست: جای خاکستر در ریه ی شماست؟ حالا از شما میپرسم: روزی چند نخ میکشی؟

چه عدالتی ایجاب می کند که دستگاه تنفسی تو با مونوکسید کربن و خاکستر و لعاب تنباکو فرسوده شود؟

بنابراین اینکه در سیگار تعادل داشته باشیم از اساس یک مغلطه است!

روزی سه چهار نخ سیگار

اگر تازه شروع کرده ای و نهایتا روزی سه چهار نخ سیگار می کشی، شما هنوز در مراحل آشنایی و ماه عسل با سیگار هستی.

هنوز سیگار شما را می گیرد؛ از حضورش در لحظاتت لذت می بری.

خوب است که روی آن کنترل داری اما قطعا هیچکس در این مرحله نمی ماند

و به زودی میزان مقاومت مغز شما در برابر نیکوتین بالا می رود و مجبوری با دز بالاتر، بعنی تعداد نخ بیشتری روزت را سپری کنی!

مراقب باش سیگار از تکنیک چراغ خاموش استفاده نکند!

یعنی سیگار از رو به رو می آید و تا یک جایی راهنمایش خاموش است و ناگهان می بینی خطر در دو متری تو است!

دیگر آنجا نمیتوانی فرار کنی. دست و پایت با نخ های متوالی بسته خواهد شد… روزی چند نخ تبدیل به روزی یکی دو پاکت می شود…

روزی یک پاکت سیگار

بگذاری خلاصه بگویم: روزی یک پاکت سیگار یک افراط است.

اگر روزی یک پاکت سیگار میکشید، با فرض هر پاکت 15 هزار تومان در طول 3 سال 16 میلیون و 425 هزار تومان خرج آرام سازی مغزت با یک ماده شیمیایی کرده ای که هر روز هم وابسته ترت میکند. (اخیرا کمبریج نقش محاسبات مالی در تصمیم ترک سیگار را در یک مورد خاص بررسی کرده.)

cigarette packet

حتی حواست نیست کجا به نخ آخر می رسی. ناگهان پاکت سیگار را نگاه می کنی و با خودت می گویی: “تموم شد واقعا؟”

حساب از دستت در رفته و تقریبا هر نیم ساعت چهل دقیقه داری یک نخ سیگار می کشی!

حضور پر هرج و مرج سیگار آنقدر به لحظاتت ناخنک زده که تقریبا تمام کنترلت را روی آن از دست داده ای…

بهتر است سریعا در ذهنت اعلام وضعیت اورژانسی کنی برای حل این موضوع

و میزان سیگار کشیدنت را به زیر سه نخ در هر هشت ساعت برسانی چون اوضاع اصلا خوب پیش نمی رود!

روزی دو پاکت سیگار

اگر روزی دو پاکت سیگار می کشی، گاهی حتما حسابی از خودت ناامید شده ای و حس می کنی هیچ چیز تحت کنترل نیست.

دیگران می گویند چرا داری با سیگار خودت را خفه می کنی؟ (خدایی نکرده، دور از شما).

در این حالت، سیگار تمام دزدگیرهای امنیتی ذهنت را از بین برده است. هیچ دوربین مدار بسته ای توی فکرت نیست که دستبردهای سیگار به لحظاتت را ثبت کند… و به نظر می رسد سیگار در حال غارت اعتماد به نفس تو باشد…

بهتر است یک بازتعریفی راجع به پیشفرض های زندگی ات داشته باشی:

سعی کن کمی خودت را از تکرارها و فشارهای زندگی دور کنی. حتی شده برای نصف روز. صحبت از ترک سیگار در این حالت برایت عذاب آور است.

پس بهتر است کمال گرایی را کنار بگذاری. به این مثال زیر خوب دقت کن:

کفتارها در کنار تمام شخصیت ترسناک شان یک ویژگی خوب دارند: هدف شان را وحشیانه گاز می گیرند، حتی اگر دستشان به کشتن شکار نرسد.

اگر دستت به ترک سیگار نمی رسد، سعی کن برای شروع از این سبک و سیاق پیروی کنی: پاکت سیگار را با بی رحمی له کن.

فندک را با بی رحمی بشکن. خورد کن. عصابنیتت را روی آن تخلیه کن. این طوری از ابهت آن می کاهی. آن را هم زمان در ذهنت در هم می شکنی.

در این مورد چه فکر می کنی؟

برای شروع پیشنهاد می کنم از محصول آمادگی قبل از ترک سیگار شروع کنی و بعد به سراغ پکیج ترک سیگار تازه نفس هم بروی

روزی 1 نخ سیگار

زیاد سیگار می کشم چه کار کنم

1 نخ 2 نخ 3 نخ 4 نخ 5 نخ 6 نخ 7 نخ 10 نخ تا 40 نخ !

سیگار پاکتی یا نخی ؟

یک نخ سیگار با دو نخ فرقی ندارد و دو نخ هم با سه نخ. و خب اگر راستش را بخواهی سه نخ سیگار هم آن طور که باید و شاید با چهار نخ فرق خاصی ندارد!

و… بگذار به تو بگویم، حق با تو است! چهار نخ سیگار هم تفاوت خاصی با پنج نخ نمی کند. اصلا قضیه روزی چند نخ نیست…

متوجه این بازی شدی؟ تو می توانی تا یک پاکت سیگار پیش بروی بدون این که در هر مرحله تفاوت خاصی را با مرحله قبل احساس کرده باشی اما…

قبول داری تفاوت یک انسان سیگاری با انسانی که سیگار نمی کشد خیلی زیاد است؟ پس این تفاوت کجا رقم خورد؟

حتما شنیده ای که به شوخی می گویند: “یه دود دو دود شدیم دودورو دودود!”

وقتی بالای یک سرسره بازی خودت را یک ذره هل بدهی، اندکی بعد می بینی که با شتاب فراوان در حال سر خوردن هستی.

موافقی که همه چیز از آن یک ذره هل اولیه شروع می شود؟

اما به اینجا گوش کن: سیگار یک تفاوت اساسی با سرسره بازی دارد:

اینجا به جای لذت بردن، به مرور، یک سرفه تبدیل به دو سرفه ، یک بار تنگی نفس تبدیل به دو مرتبه تنگی نفس، و یک گرفتگی صدای ساده، تبدیل به یک صدای رباتیک می شود.

در همه این مراحل یک اصل ساده نهفته است:

وقتی زحمت عمل کردن مطابق با غرایز لحظه ای به صفر برسد، تو با سَر می روی به هر سمتی که غرایزت برایت چشمک بزنند! از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن!

خوب گوش کن: این بازی نه در سیگار، بلکه در هر چیز که توی زندگی ات تفاوتی اساسی ایجاد می کند روال است.

فکرها، رویاها و آینده ای که برای خودمان ترسیم می کنیم، همگی از این اجزای ساده ی مرحله به مرحله تشکیل شده اند.

این وسط، یک عالمه چیز در زندگی هستند که به همین سادگی سرنوشت ما را عوض می کنند.

تو باید این چرخه فکری را با کمک به خودت برای ترک سیگار، درمان کنی، و آن وقت است که می بینی در زندگی به شکلی واضح تر بازی ها را تشخیص میدهی.

حالا دوباره از تو میپرسم: روزی چند نخ؟

ایران ارتوپد درباره ضرر 1 نخ سیگار پژوهشی را ترجمه کرده است که با هم میخوانیم:

محققین بیش از 1600 فرانسوی با سن 73-40 سال كه سابقه ای از سرطان نداشتند

و 481 نفر از آنها قبلا سیگار میكشیده اند و 330 نفر هنوز در حال استفاده از سیگار بودند ( بطور متوسط حدود 14 نخ سیگار در روز) را تحت مطالعه قرار دادند.

حدود 34 درصد از افراد مورد مطالعه فكر میكردند مصرف سیگار تا حدود روزی ده عدد ارتباطی با بروز سرطان ریه ندارد و این بسیار خطرناك است چون این افراد فكر میكردند مصرف تعداد كم سیگار احتمال و ریسك بروز سرطان ریه در آنها را افزایش نمیدهد.

در این مطالعه تنها نیمی از افراد پاسخ دادند كه هر تعداد سیگار میتواند ریسك سرطان ریه را بالا ببرد.

این مطالعه نشان داد كه تنها نیمی از سیگاری ها فكر میكردند احتمال سرطان ریه در آنها بیشتر از افراد دیگر است و تنها 40 درصد میدانستند كه افزایش احتمال سرطان ریه در آنها حتی با ترك سیگار كم نمیشود.

محققان میگویند خیلی از مردم میدانند سیگار برای سلامتی مضر است ولی به این باور نرسیده اند كه سیگار برای خود آنها هم ضرر دارد.

ریسك افزایش سرطان با مصرف سیگار ارتباط مستقیمی با میزان و مدت مصرف آن دارد و تاثیرات مضر سیگار حتی با مصرف یك نخ در روز هم وجود دارد.

در پایان امیدواریم به پاسخ این سوال که روزی چند نخ سیگار ضرر ندارد رسیده باشی!

حالا نوبت شماست:

در بخش نظرات بگو روزی چند نخ سیگار می کشی یا کشیده ای و تصورت بر این بود که روزی چند نخ سیگار ضرر ندارد؟

واسه نظرات اینجا عضو میشم
باخبرم کن از...:
guest

69 نظرات
قدیمیترینا
جدیدترینا بیشترین رای گرفته ها
بازخوردهای داخل پست
مشاهده همه نظرات
شیخ ابو صادق
شیخ ابو صادق
مرداد 24, 1400 10:51 ق.ظ

عالی

ناشناس
ناشناس
مرداد 29, 1400 5:30 ب.ظ

عالی و تاثیر گذار بود.

پوریا
پوریا
آبان 15, 1400 3:31 ب.ظ

من ماهی دو نخ میکشم ترسیدم

سمانه
سمانه
بهمن 17, 1400 11:18 ق.ظ

اگه برای جوان ها کار درست کنن تو جامعه و جوانان احساس ارزشمندی کنن چه دلیلی داره سمت این ماده مخدر برن؟

ناشناس
ناشناس
اسفند 6, 1400 5:26 ق.ظ

در روز یه بست میکشم و فک میکردم دو تاسه نخ سیگار ضرر ندارد .

ناشناس
ناشناس
اسفند 6, 1400 5:27 ق.ظ

و چهار سال و نیم میشود سیگار میکشم.

ابول
ابول
اسفند 6, 1400 10:20 ب.ظ

من 6 ماه حدودا ترک کردم وی خیلی وسوسه میشم دیگه مقاومت ندارم باید چ کرد

ناشناس
ناشناس
پاسخ به  ابول
اسفند 15, 1401 9:24 ق.ظ

سلام ابول عزیز من مثل خودت به همین درد گرفتارم من مضرات سیگارو بارها خوندم و برا من باز دارنده بود تا حد زیادی مخصوصا اون قسمت که مین اعتیاد به سیگار دوبرابر هرئین هست اون خیلی یرا من تاثیر گذار بود و در صفحه دکتر کرمانی متخصص تغذیه کلیپ بسیار جالبی دیدم و کامل توضیح داده بود چیزی نزدیک به ۵ هزار نوع سم وارد بدن میشن… البته بستگی داره شاید ابول جان دردی یا درهای از کودکی در ضمیر ناخوداگاه تو عذابت میده و سیگار کمکی هست برای مخفی کردن اون درد در شرایط حاد تر اعتیاد همش دردو غمو انواع کمبودها تحقیر ها نادیده گرفته شدنها نیاز به محبت از سمت خانواده وووووووو همه میتونن عواملی برای سیگار کشیدن باشن و لحظه ای ارامش طوفان ذهن… اگه ریشه درهاتو پیدا کنی بیشک سیگار برات غول و نیازی بزرگی نخواهد بود پیشنهاد من برای همه عزیزان، کتاب روانشناسی رنج دکتر ارتور آنو با ترجمه زهرا ادهمی به من خیلی کمک کرد اومیدوارم برای شما هم چنین باشد دوست خوبم… بدرود

ناشناس
ناشناس
اسفند 21, 1400 12:50 ق.ظ

منم خسه شدم یه راهی بزارید جلوم،واقعا سیگاری شدم

ناشناس
ناشناس
فروردین 31, 1401 1:48 ب.ظ

سلام من دو ماهه ترک کردم پنج سال میکشیدم یکبار هم یک سال ترک کردم الانم خیلی زیاد وسوسه میشم روزی یکی دو نخ بکشم اون موقع هم زیاد نمیکشیدم بعد ترک اولم روزی نهایتا چهار نخ میکشیدم دلیل ترکمم ترس از بیماری های احتمالیشه چه کنم این وسوسه هارو لطفا کمکم کنید

ناشناس
ناشناس
خرداد 14, 1401 9:09 ق.ظ

سلام
تشکر از مطالب مفید و ارزشمندتون.
یه سوال ، اگر در یک هوای پاک مثل هوای شهرستان ها چندین سال روزی ۱ نخ سیگار مصرف کنی یا اینکه اصلا سیگار مصرف نکنی و در شهر تهران زندگی کنی ، کدوم یکی آسیب ببشتری می رسونه ؟
والبته قطران موجود در سیگار سرطان زا هست و نه به اندازه سرب موجود در هوای تهران.

ناشناس
ناشناس
مرداد 22, 1401 8:27 ب.ظ

سلام من روزی ۳تا۴نخ سیگارباریک میکشم ورزش هم میکنم
۵۰ سال سن دارم از۲۰ سالگی سیگارکشیدم ولی هنوز از۳ نت یا۴ نخ بیشترنشده بچه هام نمیدونم فقط خانم میدونه
میدونم حتا یک نخ هم ضررداره ولی نمیتونم کناربزارم
ازجوانهامیخوام حتایک نخ هم نکشن چون واقعاعادت
خیلی بدی هست .ازمطالب مفیدتون سپاسگزارم

ناشناس
ناشناس
مرداد 31, 1401 1:43 ب.ظ

من تا الان خیلی تلاش کردم پاک بمونم سالم زندگی کنم ولی بعضی وقتا زندگی زیاد فشار میاره دیگ طاقت نمیاری و میری سمت سیگار :))?

ناشناس
ناشناس
مرداد 31, 1401 1:44 ب.ظ

یعنی ادم با ی نخ کشیدن معتاد میشع؟:)

ناشناس
ناشناس
پاسخ به  ناشناس
شهریور 3, 1401 4:13 ب.ظ

صددرصد

ناشناس
ناشناس
پاسخ به  ناشناس
دی 27, 1401 2:15 ب.ظ

ابداً

ناشناس
ناشناس
شهریور 4, 1401 3:01 ب.ظ

پدر بزرگ من ۸۴ سال عمر کرد سیگاری هم بود اما تا حدودا ۱۰ سال پیش که دستش شکست و بیمارستان رفت تا اون روز دکتر نرفته بود و در آخر زمین خورد و در اثر ضربه مغزی فوت کرد !

حسن
حسن
شهریور 20, 1401 4:52 ب.ظ

سلام من ۵۲ سال دارم و۳۷ سال است سیگار میکشم روزانه ازسه نخ بیشترنشده

حتحدن
حتحدن
شهریور 29, 1401 2:28 ب.ظ

بسیار مزخرف بود

ناشناس
ناشناس
پاسخ به  حتحدن
مهر 7, 1401 3:57 ب.ظ

سلام چیکار کنم سیگار ترک نمیتونم کنم لعنتی رو

مریم
مریم
آذر 6, 1401 7:06 ق.ظ

وقتی یه نوجوون بودم ازسیگارخیلی خوشم میومد ولی شرایطشو نداشتم لذا دزدکی دو بار تونستم بکشم اونم نصف ونیمه،بعدها ک بزرگترشدم ومستقل تاالان که ۴۰ سالمه هرکارمیکنم ازش خوشم بیاد نمیشه وقتی دستم میگیرم اول ازهمه ازاینکه دستم بو میگیره حس انزجار دارم،
نمیدونم چرا ؟؟

ناشناس
ناشناس
آذر 12, 1401 9:56 ب.ظ

من ۴ ماه ۴ ماه یه نخ می کشم وقتی دیگه می برم ..

حسام
حسام
دی 24, 1401 3:03 ب.ظ

درود بر شما من یک مرد 33 ساله هستم که از 14 سالگی تا 24 سالگی بدنسازی میرفتم درس هم میخوندم هرکس هم دورم دودی بود میگفتم طرف من نیا تا اینکه درس تموم شد و خدمت سربازی ام تموم شد و هرچقدر دنبال کار مناسب گشتم نبود شاید باور نکنید در عرض دو سال 5 تا شغل عوض کردم متاسفانه زن هم داشتم تو عقد پدرمم که تو 13 سالگیم فوت کرد بچه بزرگ هم بودم کلا فشار همه چی افتاد روی من یک شب تنها قدم میزدم توی پارک دیدم جوونا همه سیگار به دستن که مشخص بود نصف سن من هستن دختر و پسر با خودم گفتم منکه اینهمه سال ورزش کردم 1 در عرض 2 سال امام عضلاتم از بین رفت بسکه جوش زدم موهای سرم سفید شد موقع راه رفتن پاهام میلرزه اینها قرار به چی تبدیل بشن تو سن بالاتر هوس کردم یک نخ سیگار نعنایی گرفتم همونجا روشن کردم کشیدم برای مدت ده دقیقه ذهنم اروم شد نیم ساعت بعد یه نخ دیگه خریدم کشیدم تا اینکه تبدیل شد به روزی 5 نخ خیلی با احتیاط میکشیدم کم کم بعد چند ماه پاکت میخریدم روزی نصف پاکت رو میکشیدم بعد یکسال شد روزی یه پاکت تا اینکه یک شب خواب بودم یه نفس عمیق کشیدم سمت چپ بدنم یه تیر خفیف کشید بعد انگشتای دست چپم تقریبا بی حس شد کتف سمت چپ بی حس دیدم صدای ضربان قلبم رو دارم میشنوم متوجه شدم تپش قلب گرفتم رفتم دکتر همون موقع فشارمو گرفت گفت فشارت 14 روی 90 هست اصلا لازم نبود دکتر توضیح بده یعنی چی چون خودم میدونستم فشار 14 یعنی سکته قلبی و مغزی و فلج شدن و مرگ بهم قرص داد ضربان قلبم منظم شد این قضیه مال 3 ماه قبل هست اخرین نخ سیگاری که کشیدم بعد از یکماه اول که گذشت از ترک سیگار دوباره عین سابق از بوی دود متنفر شدم نه تنها دود سیگار کلا از هرچی دود متنفر شدم الان وقتی نفس عمیق میکشم به ریه هام فشار نمیاد سرفه نمیکنم قلبم درد نمیگیره بی حس نمیشم حتی رنگ صورتم عین قبل زرد و سیاه نیست سفید شد
نکته اخر رو میگم از حضورتون مرخص میشم
کشیدن سیگار خیلی مزایا برای دولت داره مثال میزنم
از فروش سیگار گرفته تا طعم قلیون و زغال و بقیه داستا
پولهایی که بعدا باید برای سلامتی از دست رفته تو بیمارستان ها خرج کنید
اگر دور از جون سرطان بگیرید که هرچی دارید رو باید خرج کنید و اگر سکته کنید که منجر به فوت بشه که چه بهتر برای دولت
اول یارانه قطع میشه دیگه بهتون نمیده دوم باید بری از دولت قبر بخری کلی پول بدی سوم پول ختم و مراسمت چهارم داغی که به دل بقیه گذاشتی پنجم خودت با دست خودت گورتو کندی اگر دولت یک درصد دلش برای مردم میسوخت قطعا تمام شرکتهای سازنده دخانیات رو پلمپ میکرد و با نظارت خیلی شدید دستت سیگار میدید مینداختت زندان

علی . م
علی . م
پاسخ به  حسام
اسفند 3, 1401 9:47 ب.ظ

چقدر عالی و قابل درک توضیح دادی من ۴۷ سال دارم از هفده سالگی مرتبا سیگار میکشم تا اینکه فشارخون گرفتم فشارم هجده روی یازده بود ! الان دو سال هست قرص فشار خیلی قوی با تجویز دکترم میخورم و فشارم سیزده روی نه هستش اغلب ..اگه یک هفته قرص فشار نخورم باز می‌ره روی نوزده ! وقتی فشارم بالا می‌ره حس اضطراب و نفس تنگی میکنم .. با تمام این حرفا نتونستم بطور کامل ترک کنم متاسفانه روزی هفت نخ در ۲۴ ساعت سیگار میکشم نمیتونم حریف ذهن و میل شدید به سیگار بشم هر سه ساعت یکبار انگار اگر نکشم ذهنم به شدت درگیر میشه … متن شما خیلی منو تحت تاثیر قرار داد انشالله قصد دارم همین هفت نخ هم بذارم کنار دیگه بسه واقعا ….

Mohsen
Mohsen
دی 24, 1401 7:22 ب.ظ

۱۳ سال است که میکشم
تا دو سال پیش هفته ایی ۱ نخ
و هم اکنون کرده ام ماهی یک نخ

مرتضی
مرتضی
دی 24, 1401 7:27 ب.ظ

مطلب بسیار مفیدی بود
و هم اکنون چند سوال دارم
ایا میزان نیکوتین در سیگار مهم است؟بر فرض من هفته ایی ۱ نخ میکشم و سیگاری هم که میکشم فورمن و با نیکوتین ۰.۱ است و فیلتر ان آنطوری که میگویند کربن را جذب میکند به اصطلاح فیلتر پلاس ( که شخصا اعتقادی به این موضوع ندارم)
ایا این عوامل مهم هستن یا خیر؟
و مطلب دیگر این است که من سیگار را برای ارام کردن خود میکشم و چیزی مانند ژلوفن و معتاد به ان نیستم
ایا ضرر زیادی باز به خود میرسانم؟
ممنون بابت مطلاب عالی و بی نقصتان

ناشناس
ناشناس
دی 25, 1401 4:36 ب.ظ

اگه بد بود ، خلق نمیشد

ناشناس
ناشناس
پاسخ به  ناشناس
دی 27, 1401 2:14 ب.ظ

ایول درست فرمودی

یک معتاد
یک معتاد
بهمن 20, 1401 3:13 ب.ظ

سلام.
خسته نباشید
حدودا شیش ساله ک سیگار میکشم.اوایل تا روزی دو پاکت هم میکشیدم الان نزدیک ب یک ساله روزی نهایتا پنج نخ میکشم. و اینکه هیچ تصمیمی ب ترکش ندارم (حداقل تا چهار پنج سال آینده).

ناشناس
ناشناس
تیر 13, 1402 3:04 ق.ظ

سلام. من تا سن ۴۹ سالگی
اصلا سیگار نکشیدم.
اما به دلایلی امتحان کروم
و حس خوبی داشت.
اما روری یه پاکت میکشبدم
و میدونستم خیلی ضرر داره.
اما نمیتونستم کمتر بکشم.
به یکباره تصمیم گرفتم که
ترک کنم.
چند روز اول خیلی سخت
بود
فقط با خوردنی و نوشیدنی،
روزها رو سپری کردم.
اما خوشحالم که ترک کردم.
و دیگه نمیرم سراغش.
آرامش بخشه. اما خیلی
ضرر داره. برای همین
ترک کردم

ناشناس
ناشناس
پاسخ به  ناشناس
تیر 13, 1402 3:08 ق.ظ

ضمنا فراموش کردم
بگم که کمتر از یک سال
سیگار کشیدم.
و الان که پنجاه سالمه،
مثل سابق هستم و سیگار
نمیکشم

ماهان
ماهان
تیر 18, 1402 12:53 ق.ظ

سلام.
اگه دود سیگار رو تو ریه ندیم و تو دهنمون نگه داریم باز هم ضرر دارد؟

علی
علی
تیر 20, 1402 3:38 ب.ظ

سلام
من روزی 3پاکت سیگار میکشیدم حدود 20 ساله که سیگار مصرف میکنم الان با کمک قرص وارنیکلین اونم واسه یک دوره به تعداد روزی 3یا 2 نخ رسیدم

ناشناس
ناشناس
پاسخ به  علی
دی 4, 1402 7:13 ب.ظ

سلام
چسب ترك سيگار از امريكا كه گران است كنارشم دوره بدون هزينه نه اينكه شما بابت كار روان درماني پولي پرداخت كنيد چون فايده نداره بريد كنگره ٦٠ ( پك چسب ٢ ماهه هست و حدود ٢٠٠ دلار ) كه بايد كسي داشته باشين بيارن و مهمترين بخش ، خواستن ترك سيگار و تفريح جاي گزين ان ..

علی
علی
مرداد 15, 1402 12:32 ب.ظ

سلام درود بنده به دلیل مشکلاتی چند سال پیش پناه بردم به دخانیات و الان حدودا یه پاکت یا شایدم بیشتر هر روز میکشم و چندوقتیه میخوام ترک کنم چیو بهم پیشنهاد میدین که باهاش ترک کنم؟

داریوش
داریوش
شهریور 23, 1402 11:50 ب.ظ

مپ ۱۵ سال هستش ترک کردم سیگار رو اما چند ماه فشارهای فکری و روحیم زیاد شده مدام هوس میاد سراغم که سیگار بکشم با اینکه من ورزشکارم حتی زمانی که سیگار میکشیدم.سنم ۳۸ ساله

شمسایی
شمسایی
دی 16, 1402 1:33 ب.ظ

عالی وآموزنده.مرسی

یاسین
یاسین
دی 28, 1402 1:26 ب.ظ

من یه سوال دارم من فقط میخوام 1 نخ سیگار بکشم ببینم چطوریه و دیگه نکشم مشکلی برام پیش میاد یه نخ سیگار سبک اسمشم فورمت سفید فقط یه نخ و دیگه نکشم ضرر داره اگه ضرر داره ضررش چیه یا یه نخ فقط

ناشناس
ناشناس
دی 28, 1402 9:58 ب.ظ

فک کن یکی همه زندگی شو‌ از دست داده یک جوان مهاجر شده و فقط برا این سیگار میکشه که یک روز سرطان بگیره بمیره براش چی‌ توصیه یی دارید ممنون

امیرمحمد
امیرمحمد
بهمن 7, 1402 7:42 ب.ظ

سلام دوستان اگر به مثال تشنه ای آب هستید دنبال رودخانه میگردید خودتان آنقدر به دنبال آن آب اگر تشنه باشید میگردید که پیدا کنید من پدر خودم مواد مخدر مصرف می کرد سیگار و قلیان و مشروب هم مصرف می‌کردند و مثل یک بیمار به دنبال جایی مانند بیمارستان بودند الان به جان عزیز ترین آدم زندگی حدود 8 سال است هیچکدام از این چیز هارو مصرف نمیکنه و اول به لطف خدا بعد به کمک آشنایی یکی از دوستانش که (کنگره 60) را به معرفی کرد ما ما که میگم کل خانواده منظورم هست از این بیماری و آتش ویرانگر نجات داد و الان پدر خودم نزدیک به ۴ سال راهنما کمک به مواد مخدر و سیگار است و این همه به لطف کنگره 60 است جای بینهایت عالی اگر میخواهید خودتان از این آتش ویرانگر نجات پیدا کنید و به کسی پیشنهاد کنید ثوابی هم ببرید داخل گول بنویسید کنگره 60 و نزدیک ترین شعبه به شهر یا محل تان می توانید بروید و اگر پیام منو میبیند این را به همه پیشنهاد بدید نها جایی که مواد مخدر در آنجا درمان می‌شود همینجاست . خدا قوت کم کاری نکنید

امیر
امیر
بهمن 11, 1402 5:34 ب.ظ

سلام من 18 سالمه تقریبا اولین سیگاری که کشیدم 8 سالم بود پدربزرگم فوت کرده بود ما هم با پسرداییام سه نخ گرفتیم الکی فقط دودش از دهنمون دادیم بیرون بعدش تا 15 سالگی نمیدونستم سیگار چیه برام یه چیزه پوچ بود که اهمیتی نداشت ولی از اونجا شروع شد که با رفیقم گفتم بیا از این سیگارای کاپتان بلک بخریم طعمشون شکلاتیه خوبه گرفتیم اقا ما کشیدیم خوشمون اومد ولی بازم مثه تازه واردا دودشو تو ریه نمیدادیم فقط از طعمش لذت میبردیم حدود یه سال من فقط سیگارای طعم دار میخریدم مثلا ماهی سه چهار بسته میرفتم تنهایی دود میکردم فقط از دودو طعمش لذت میبرم و حالا تو 16 سالگی اولین دودو دادم تو ریم که بد جوری حالمو بد کرد کلا از سیگار زده شدم سرگیجه حابت تهوو بهم دست داد سیگارشم سنگین بود البته بعدش بهم گفتم سبک بکش خلاصه کم کم دوباره کنجکاو شدم هع به زور میدادم تو ریه هام کم کم که وارد تر شدم دیدم خیلی لذت و آرام بخش میشه وقتی یه نخ رو کامل میکشی میره تو ریه اولین روز ها روزی به زور سه نخ میتونستم بکشم کم کم زیاد شد جواب نداد یه سال طول نکشید روزی یه پاک میکشیدم بعدش کم کم به مشروبو الکل افتادم که کم کم داشتم میرفتم سمت ماری جوانا حتی یبار کشیدم تو پارم تو خودم حس کردم یعنی مردمو از اون دنیا برگشتم یه حسه مزخرفی بهم دست داد قلبم یعد مصرف اون مواد زوری میزد که همین که زنده موندم خیلیه خودش بعد مصرف اون مواد که الان چندین ماه ازش گذشته هنوزم تاثیرش روم مونده و کامل مثه قبل نشدم ولی همون شوکه قوی که بهم وارد شد خواستم سیگارو ترک کنم اول از قلیونو مشروب شروع کردم که ترک کردم حین ترک اونا سیگارو میکشدم چون میدونستم یه دفعه همشو نمیشه گذاشت کنار بعد کم کم سیگارمو هم کم کردم گذاشتم کنار دو ماه کلا نکشیدم بعد سه ماه که شد وسوسه شدم حاله روحیم خوب نبود فشار اومد روم یه نخ خواستم بکشم دودشو که میخواستم بدم تو ریم باز حالمو بد کرد انگار سیگار دیگه لذته قبلشو نمیداد سرفه کردم دیدم دوباره ریه هام سالم شده بعد دوباره به ترک دادنم ادامه دادم بقیه دو نخ‌که مونده بود له کردم ریختم اون ور الانم تازگیا پیپ خریدم که میگن ضررش خیلی کمه ولی از سیگار خیلی بهتره چون دودشو نمیدن تو ریه و برا سرگرمی خوبه که هر وقت خیلی به شدت سیگار زد به ذهنتون پیپ کشدن آرومتون میکنه بدون ضرره خاصی در حده یک لیوان چایی نیکوتین داره که به هر حال یه خاطر دود کردنش عقده سیگار خالی میشه و جوریه که مثلا فوقش میشه روزی یبار یا چند روز یبار بشه پیپ کشید اونم عادت خاصی نداره و نکشید هم براتون مشکلی نمیاره

علی
علی
بهمن 12, 1402 12:38 ب.ظ

سلام وقت بخیر ، چهار سال سیگار رو ترک کردم و قبل اون چهار سال تا روزی سه پاکت هم کشیدم ، بعد چهار سال ترک دوباره زمین خوردم و به بهانه فس دود با اکیپ خودمون سیگاری شدم و الان دوباره یک سال و نیمه روزی دو پاکت میکشم و دارم نابود میشم تو سن ۲۴ سالگی ……

غریبه
غریبه
اسفند 25, 1402 11:45 ق.ظ

دستتون درد نکنه واقعا تاثیر زیادی روم گزاشت من به روزی ۱ پاکت هم رسیدم ولی الان یک ماه میشه که دیگه خیلی بخام بکشم روزی 3 نخ هی همینم دیگه انشاالله میزارم کنار مرسی از راهنماییتون????

Ermiya
Ermiya
اردیبهشت 23, 1403 1:35 ق.ظ

سلام و خسته نباشید
من اگه اشتباه نکنم یک سال و یک ماه هست که سیگار میکشم البته قبل اونم میکشیدم ولی حبس نمیدادم
من تو یک سال هرروزی که میخوام سیگار بکشم واقعا تهش ۴ یا ۵ نخ کشیدم البته هرروزم نمیکشم بینش یکی دو روز فاصله میفته
ولی واقعا میخوام اینم ترک کنم چون از وقتی سیگار کشیدن رو شروع کردم همش احساس خستگی و خواب کلافگی میکنم و واقعا رو مخمه گفتم شاید ۲ ۳ نخ در روز ایرادی نداشته باشه که با نوشته های شما روبرو شدم واقعا تصمیم گرفتم هرجوری که شده دیگه سیگار نکشم ????????

محمد
محمد
اردیبهشت 26, 1403 12:20 ق.ظ

سلام بنده حدود ۴ سال سیگار میکشم روزی یک پاکت ..الان حدود چند ماهی هست دارم تلاش میکنم ترکش کنم رسیدم به روزی ۳ ال ۴ نخ..خیلی وسوسه میشم..چکار کنم ؟

ناشناس
ناشناس
خرداد 15, 1403 3:29 ق.ظ

سلام
وقت بخیر
من متاسفانه با دیدن سیگار کشیدن خانم ها وسوسه عجیبی برای سیگار کشیدن پیدا می کنم که قابل وصف نیست
برای کنار گذاشتن این موضوع و وسوسه نشدن هم خیلی سعی کردم ولی راهی نتونستم پیدا کنم
ممنون میشم راهنمایی کنید

ناشناس
ناشناس
خرداد 15, 1403 10:10 ب.ظ

من پنج روزه اصلا نکشیدم

4 29 آرا
امتیاز این پست