حد مجاز سیگار روزی چند نخ هست؟

می گویند کم بکش همیشه بکش! اگر در هر چیز تعادل داشته باشی هیچ مشکلی پیش نمی آید. بارها این جملات را شنیده ای!

با خودت می گویی: روزی یکی دو نخ بیشتر نمی کشم. مجوزش را از ذهنت می گیری و اندکی بعد می بینی دوباره پاکتی شده!

روزی 1 نخ سیگار

تعادل در سیگار کشیدن

بگذارید خیلی شفاف درباره روزی چند نخ سیگار صحبت کنیم!

تعادل از کلمه عدل می آید: و عدل یعنی هر چیزی در جای خودش باشد!

سوال اینجاست: جای خاکستر در ریه ی شماست؟ حالا از شما میپرسم: روزی چند نخ میکشی؟

چه عدالتی ایجاب می کند که دستگاه تنفسی تو با مونوکسید کربن و خاکستر و لعاب تنباکو فرسوده شود؟

بنابراین اینکه در سیگار تعادل داشته باشیم از اساس یک مغلطه است!

فهرست مطالب این بخش:

میانه روی در سیگار کشیدن

ما می دانیم که خیلی چیزها ضرر دارد، می دانیم که به سیگار و احساسات همراهش ممکن است علاقه بسیار زیبایی داشته باشی

اما خواهش می کنیم با کلمه هایی مثل تعادل و میانه روی در مورد سیگار صحبت نکن!

آندره کنت در کتاب رساله ای کوچک در باب فضیلت های بزرگ می گوید بعضی ویژگی ها به خودی خود فاقد ارزش هستند.

مثلا اگر یک هفت تیر در دست بگیری و پنج نفر را در شهر بکشی،

و بعد بگویی برای ایجاد تعادل می خواهم از هر شهر پنج نفر را به قتل برسانم، در اینجا تعادل یک جنایت بزرگتر به حساب می آید نه یک فضیلت و ارزش!

بنابراین کلمه هایی مثل میانه روی و تعادل به خودی خود فاقد ارزش هستند. پس تعادل در سیگار کشیدن یک حرف عاقلانه نیست.

 

حد مجاز سیگار کشیدن

پس متوجه شدیم حد مجاز سیگار کشیدن 0 نخ کشیدن است!

اما حالا که این را با هم بررسی کردیم بیا چند کلمه بیشتر صحبت کنیم

تا بدانی در کدام مرحله از مسیر منتهی به ترک سیگار داری روزگار می گذرانی.

روزی سه چهار نخ سیگار

اگر تازه شروع کرده ای و نهایتا روزی سه چهار نخ سیگار می کشی، شما هنوز در مراحل آشنایی و ماه عسل با سیگار هستی.

هنوز سیگار شما را می گیرد؛ از حضورش در لحظاتت لذت می بری.

خوب است که روی آن کنترل داری اما قطعا هیچکس در این مرحله نمی ماند

و به زودی میزان مقاومت مغز شما در برابر نیکوتین بالا می رود و مجبوری با دز بالاتر، بعنی تعداد نخ بیشتری روزت را سپری کنی!

مراقب باش سیگار از تکنیک چراغ خاموش استفاده نکند!

یعنی سیگار از رو به رو می آید و تا یک جایی راهنمایش خاموش است و ناگهان می بینی خطر در دو متری تو است!

دیگر آنجا نمیتوانی فرار کنی. دست و پایت با نخ های متوالی بسته خواهد شد… روزی چند نخ تبدیل به روزی یکی دو پاکت می شود…

روزی یک پاکت سیگار

بگذاری خلاصه بگویم: روزی یک پاکت سیگار یک افراط است.

روزی چند نخ

حتی حواست نیست کجا به نخ آخر می رسی. ناگهان پاکت سیگار را نگاه می کنی و با خودت می گویی: “تموم شد واقعا؟”

حساب از دستت در رفته و تقریبا هر نیم ساعت چهل دقیقه داری یک نخ سیگار می کشی!

حضور پر هرج و مرج سیگار آنقدر به لحظاتت ناخنک زده که تقریبا تمام کنترلت را روی آن از دست داده ای…

بهتر است سریعا در ذهنت اعلام وضعیت اورژانسی کنی برای حل این موضوع

و میزان سیگار کشیدنت را به زیر سه نخ در هر هشت ساعت برسانی چون اوضاع اصلا خوب پیش نمی رود!

روزی دو سه پاکت سیگار

می دانم که بیشتر شبیه یک شوخی است اما شاید درگیر آن باشی و حتی خودت را زیاد سرزنش کنی.

حتما حسابی از خودت ناامید شده ای و حس می کنی هیچ چیز تحت کنترل نیست.

دیگران می گویند چرا داری با سیگار خودت را خفه می کنی؟ (خدایی نکرده، دور از شما).

در این حالت، سیگار تمام دزدگیرهای امنیتی ذهنت را از بین برده است. هیچ دوربین مدار بسته ای توی فکرت نیست که دستبردهای سیگار به لحظاتت را ثبت کند… و به نظر می رسد سیگار در حال غارت اعتماد به نفس تو باشد…

بهتر است یک بازتعریفی راجع به پیشفرض های زندگی ات داشته باشی:

سعی کن کمی خودت را از تکرارها و فشارهای زندگی دور کنی. حتی شده برای نصف روز. صحبت از ترک سیگار در این حالت برایت عذاب آور است.

پس بهتر است کمال گرایی را کنار بگذاری. به این مثال زیر خوب دقت کن:

کفتارها در کنار تمام شخصیت ترسناک شان یک ویژگی خوب دارند: هدف شان را وحشیانه گاز می گیرند، حتی اگر دستشان به کشتن شکار نرسد.

اگر دستت به ترک سیگار نمی رسد، سعی کن برای شروع از این سبک و سیاق پیروی کنی: پاکت سیگار را با بی رحمی له کن. فندک را با بی رحمی بشکن. خورد کن. عصابنیتت را روی آن تخلیه کن. این طوری از ابهت آن می کاهی. آن را هم زمان در ذهنت در هم می شکنی.

در این مورد چه فکر می کنی؟

برای شروع پیشنهاد می کنم از محصول استراتژیست ترک سیگار شروع کنی و بعد به سراغ محصول “ترک برق آسا برای عادت های مزمن” هم بروی.

روزی یک نخ دو نخ سه نخ!

1 نخ 2 نخ 3 نخ 4 نخ 5 نخ 6 نخ 7 نخ 10 نخ تا 40 نخ !

سیگار پاکتی یا نخی ؟

یک نخ سیگار با دو نخ فرقی ندارد و دو نخ هم با سه نخ. و خب اگر راستش را بخواهی سه نخ سیگار هم آن طور که باید و شاید با چهار نخ فرق خاصی ندارد!

و… بگذار به تو بگویم، حق با تو است! چهار نخ سیگار هم تفاوت خاصی با پنج نخ نمی کند. اصلا قضیه روزی چند نخ نیست…

متوجه این بازی شدی؟ تو می توانی تا یک پاکت سیگار پیش بروی بدون این که در هر مرحله تفاوت خاصی را با مرحله قبل احساس کرده باشی اما…

مصرف سیگار افراطی

قبول داری تفاوت یک انسان سیگاری با انسانی که سیگار نمی کشد خیلی زیاد است؟ پس این تفاوت کجا رقم خورد؟

حتما شنیده ای که به شوخی می گویند: “یه دود دو دود شدیم دودورو دودود!”

وقتی بالای یک سرسره بازی خودت را یک ذره هل بدهی، اندکی بعد می بینی که با شتاب فراوان در حال سر خوردن هستی.

موافقی که همه چیز از آن یک ذره هل اولیه شروع می شود؟

اما به اینجا گوش کن: سیگار یک تفاوت اساسی با سرسره بازی دارد:

اینجا به جای لذت بردن، به مرور، یک سرفه تبدیل به دو سرفه ، یک بار تنگی نفس تبدیل به دو مرتبه تنگی نفس، و یک گرفتگی صدای ساده، تبدیل به یک صدای رباتیک می شود.

زیاد سیگار میکشی؟

در همه این مراحل یک اصل ساده نهفته است:

وقتی زحمت عمل کردن مطابق با غرایز لحظه ای به صفر برسد، تو با سَر می روی به هر سمتی که غرایزت برایت چشمک بزنند! از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن!

خوب گوش کن: این بازی نه در سیگار، بلکه در هر چیز که توی زندگی ات تفاوتی اساسی ایجاد می کند روال است.

فکرها، رویاها و آینده ای که برای خودمان ترسیم می کنیم، همگی از این اجزای ساده ی مرحله به مرحله تشکیل شده اند.

این وسط، یک عالمه چیز در زندگی هستند که به همین سادگی سرنوشت ما را عوض می کنند.

تو باید این چرخه فکری را با کمک به خودت برای ترک سیگار، درمان کنی، و آن وقت است که می بینی در زندگی به شکلی واضح تر بازی ها را تشخیص میدهی.

حالا دوباره از تو میپرسم: روزی چند نخ؟

ایران ارتوپد در این باره پژوهشی را ترجمه کرده است که با هم میخوانیم:

محققین بیش از 1600 فرانسوی با سن 73-40 سال كه سابقه ای از سرطان نداشتند

و 481 نفر از آنها قبلا سیگار میكشیده اند و 330 نفر هنوز در حال استفاده از سیگار بودند ( بطور متوسط حدود 14 نخ سیگار در روز) را تحت مطالعه قرار دادند.

حدود 34 درصد از افراد مورد مطالعه فكر میكردند مصرف سیگار تا حدود روزی ده عدد ارتباطی با بروز سرطان ریه ندارد و این بسیار خطرناك است چون این افراد فكر میكردند مصرف تعداد كم سیگار احتمال و ریسك بروز سرطان ریه در آنها را افزایش نمیدهد.

در این مطالعه تنها نیمی از افراد پاسخ دادند كه هر تعداد سیگار میتواند ریسك سرطان ریه را بالا ببرد.

این مطالعه نشان داد كه تنها نیمی از سیگاری ها فكر میكردند احتمال سرطان ریه در آنها بیشتر از افراد دیگر است و تنها 40 درصد میدانستند كه افزایش احتمال سرطان ریه در آنها حتی با ترك سیگار كم نمیشود.

محققان میگویند خیلی از مردم میدانند سیگار برای سلامتی مضر است ولی به این باور نرسیده اند كه سیگار برای خود آنها هم ضرر دارد.

ریسك افزایش سرطان با مصرف سیگار ارتباط مستقیمی با میزان و مدت مصرف آن دارد و تاثیرات مضر سیگار حتی با مصرف یك نخ در روز هم وجود دارد.

از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

واسه نظرات اینجا عضو میشم
باخبرم کن از...:
guest
4 نظرات
قدیمیترینا
جدیدترینا بیشترین رای گرفته ها
بازخوردهای داخل پست
مشاهده همه نظرات
شیخ ابو صادق
شیخ ابو صادق
24 مرداد 1400 10:51 ق.ظ

عالی

ناشناس
ناشناس
29 مرداد 1400 5:30 ب.ظ

عالی و تاثیر گذار بود.

4.2 17 آرا
امتیاز این پست