روزی چند نخ سیگار ضرر ندارد؟ تحلیل 1 نخ تا یک پاکت

روزی چند نخ سیگار ضرر ندارد؟ روزی 1 نخ سیگار!؟

می گویند کم بکش همیشه بکش! اگر در هر چیز تعادل داشته باشی هیچ مشکلی پیش نمی آید. بارها این جملات را شنیده ای!

با خودت می گویی: روزی یکی دو نخ بیشتر نمی کشم. مجوزش را از ذهنت می گیری و اندکی بعد می بینی دوباره پاکتی شده!

فهرست مطالب این بخش:

روزی چند نخ سیگار ضرر ندارد؟

ما می دانیم که خیلی چیزها ضرر دارد، می دانیم که به سیگار و احساسات همراهش ممکن است علاقه بسیار زیبایی داشته باشی

اما خواهش می کنیم با کلمه هایی مثل تعادل و میانه روی در مورد سیگار صحبت نکن!

آندره کنت در کتاب رساله ای کوچک در باب فضیلت های بزرگ می گوید بعضی ویژگی ها به خودی خود فاقد ارزش هستند.

مثلا اگر یک هفت تیر در دست بگیری و پنج نفر را در شهر بکشی،

و بعد بگویی برای ایجاد تعادل می خواهم از هر شهر پنج نفر را به قتل برسانم، در اینجا تعادل یک جنایت بزرگتر به حساب می آید نه یک فضیلت و ارزش!

بنابراین کلمه هایی مثل میانه روی و تعادل به خودی خود فاقد ارزش هستند. پس تعادل در سیگار کشیدن یک حرف عاقلانه نیست.

how many cigarettes

حد مجاز سیگار کشیدن

پس متوجه شدیم حد مجاز سیگار کشیدن 0 نخ کشیدن است!

اما حالا که این را با هم بررسی کردیم بیا چند کلمه بیشتر صحبت کنیم

تا بدانی در کدام مرحله از مسیر منتهی به ترک سیگار داری روزگار می گذرانی.

روزی یک نخ سیگار ضرر ندارد؟

بگذارید خیلی شفاف درباره روزی یک نخ سیگار صحبت کنیم!

می گویند در سیگار کشیدن تعادل داشته باشی ضرر ندارد.

اما تعادل از کلمه عدل می آید: و عدل یعنی هر چیزی در جای خودش باشد!

سوال اینجاست: جای خاکستر در ریه ی شماست؟ حالا از شما میپرسم: روزی چند نخ میکشی؟

چه عدالتی ایجاب می کند که دستگاه تنفسی تو با مونوکسید کربن و خاکستر و لعاب تنباکو فرسوده شود؟

بنابراین اینکه در سیگار تعادل داشته باشیم از اساس یک مغلطه است!

روزی سه چهار نخ سیگار

اگر تازه شروع کرده ای و نهایتا روزی سه چهار نخ سیگار می کشی، شما هنوز در مراحل آشنایی و ماه عسل با سیگار هستی.

هنوز سیگار شما را می گیرد؛ از حضورش در لحظاتت لذت می بری.

خوب است که روی آن کنترل داری اما قطعا هیچکس در این مرحله نمی ماند

و به زودی میزان مقاومت مغز شما در برابر نیکوتین بالا می رود و مجبوری با دز بالاتر، بعنی تعداد نخ بیشتری روزت را سپری کنی!

مراقب باش سیگار از تکنیک چراغ خاموش استفاده نکند!

یعنی سیگار از رو به رو می آید و تا یک جایی راهنمایش خاموش است و ناگهان می بینی خطر در دو متری تو است!

دیگر آنجا نمیتوانی فرار کنی. دست و پایت با نخ های متوالی بسته خواهد شد… روزی چند نخ تبدیل به روزی یکی دو پاکت می شود…

روزی یک پاکت سیگار

بگذاری خلاصه بگویم: روزی یک پاکت سیگار یک افراط است.

اگر روزی یک پاکت سیگار میکشید، با فرض هر پاکت 15 هزار تومان در طول 3 سال 16 میلیون و 425 هزار تومان خرج آرام سازی مغزت با یک ماده شیمیایی کرده ای که هر روز هم وابسته ترت میکند. (اخیرا کمبریج نقش محاسبات مالی در تصمیم ترک سیگار را در یک مورد خاص بررسی کرده.)

cigarette packet

حتی حواست نیست کجا به نخ آخر می رسی. ناگهان پاکت سیگار را نگاه می کنی و با خودت می گویی: “تموم شد واقعا؟”

حساب از دستت در رفته و تقریبا هر نیم ساعت چهل دقیقه داری یک نخ سیگار می کشی!

حضور پر هرج و مرج سیگار آنقدر به لحظاتت ناخنک زده که تقریبا تمام کنترلت را روی آن از دست داده ای…

بهتر است سریعا در ذهنت اعلام وضعیت اورژانسی کنی برای حل این موضوع

و میزان سیگار کشیدنت را به زیر سه نخ در هر هشت ساعت برسانی چون اوضاع اصلا خوب پیش نمی رود!

روزی دو پاکت سیگار

اگر روزی دو پاکت سیگار می کشی، گاهی حتما حسابی از خودت ناامید شده ای و حس می کنی هیچ چیز تحت کنترل نیست.

دیگران می گویند چرا داری با سیگار خودت را خفه می کنی؟ (خدایی نکرده، دور از شما).

در این حالت، سیگار تمام دزدگیرهای امنیتی ذهنت را از بین برده است. هیچ دوربین مدار بسته ای توی فکرت نیست که دستبردهای سیگار به لحظاتت را ثبت کند… و به نظر می رسد سیگار در حال غارت اعتماد به نفس تو باشد…

بهتر است یک بازتعریفی راجع به پیشفرض های زندگی ات داشته باشی:

سعی کن کمی خودت را از تکرارها و فشارهای زندگی دور کنی. حتی شده برای نصف روز. صحبت از ترک سیگار در این حالت برایت عذاب آور است.

پس بهتر است کمال گرایی را کنار بگذاری. به این مثال زیر خوب دقت کن:

کفتارها در کنار تمام شخصیت ترسناک شان یک ویژگی خوب دارند: هدف شان را وحشیانه گاز می گیرند، حتی اگر دستشان به کشتن شکار نرسد.

اگر دستت به ترک سیگار نمی رسد، سعی کن برای شروع از این سبک و سیاق پیروی کنی: پاکت سیگار را با بی رحمی له کن.

فندک را با بی رحمی بشکن. خورد کن. عصابنیتت را روی آن تخلیه کن. این طوری از ابهت آن می کاهی. آن را هم زمان در ذهنت در هم می شکنی.

در این مورد چه فکر می کنی؟

برای شروع پیشنهاد می کنم از محصول آمادگی قبل از ترک سیگار شروع کنی و بعد به سراغ پکیج ترک سیگار تازه نفس هم بروی

روزی 1 نخ سیگار

زیاد سیگار می کشم چه کار کنم

1 نخ 2 نخ 3 نخ 4 نخ 5 نخ 6 نخ 7 نخ 10 نخ تا 40 نخ !

سیگار پاکتی یا نخی ؟

یک نخ سیگار با دو نخ فرقی ندارد و دو نخ هم با سه نخ. و خب اگر راستش را بخواهی سه نخ سیگار هم آن طور که باید و شاید با چهار نخ فرق خاصی ندارد!

و… بگذار به تو بگویم، حق با تو است! چهار نخ سیگار هم تفاوت خاصی با پنج نخ نمی کند. اصلا قضیه روزی چند نخ نیست…

متوجه این بازی شدی؟ تو می توانی تا یک پاکت سیگار پیش بروی بدون این که در هر مرحله تفاوت خاصی را با مرحله قبل احساس کرده باشی اما…

قبول داری تفاوت یک انسان سیگاری با انسانی که سیگار نمی کشد خیلی زیاد است؟ پس این تفاوت کجا رقم خورد؟

حتما شنیده ای که به شوخی می گویند: “یه دود دو دود شدیم دودورو دودود!”

وقتی بالای یک سرسره بازی خودت را یک ذره هل بدهی، اندکی بعد می بینی که با شتاب فراوان در حال سر خوردن هستی.

موافقی که همه چیز از آن یک ذره هل اولیه شروع می شود؟

اما به اینجا گوش کن: سیگار یک تفاوت اساسی با سرسره بازی دارد:

اینجا به جای لذت بردن، به مرور، یک سرفه تبدیل به دو سرفه ، یک بار تنگی نفس تبدیل به دو مرتبه تنگی نفس، و یک گرفتگی صدای ساده، تبدیل به یک صدای رباتیک می شود.

در همه این مراحل یک اصل ساده نهفته است:

وقتی زحمت عمل کردن مطابق با غرایز لحظه ای به صفر برسد، تو با سَر می روی به هر سمتی که غرایزت برایت چشمک بزنند! از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن!

خوب گوش کن: این بازی نه در سیگار، بلکه در هر چیز که توی زندگی ات تفاوتی اساسی ایجاد می کند روال است.

فکرها، رویاها و آینده ای که برای خودمان ترسیم می کنیم، همگی از این اجزای ساده ی مرحله به مرحله تشکیل شده اند.

این وسط، یک عالمه چیز در زندگی هستند که به همین سادگی سرنوشت ما را عوض می کنند.

تو باید این چرخه فکری را با کمک به خودت برای ترک سیگار، درمان کنی، و آن وقت است که می بینی در زندگی به شکلی واضح تر بازی ها را تشخیص میدهی.

حالا دوباره از تو میپرسم: روزی چند نخ؟

ایران ارتوپد درباره ضرر 1 نخ سیگار پژوهشی را ترجمه کرده است که با هم میخوانیم:

محققین بیش از 1600 فرانسوی با سن 73-40 سال كه سابقه ای از سرطان نداشتند

و 481 نفر از آنها قبلا سیگار میكشیده اند و 330 نفر هنوز در حال استفاده از سیگار بودند ( بطور متوسط حدود 14 نخ سیگار در روز) را تحت مطالعه قرار دادند.

حدود 34 درصد از افراد مورد مطالعه فكر میكردند مصرف سیگار تا حدود روزی ده عدد ارتباطی با بروز سرطان ریه ندارد و این بسیار خطرناك است چون این افراد فكر میكردند مصرف تعداد كم سیگار احتمال و ریسك بروز سرطان ریه در آنها را افزایش نمیدهد.

در این مطالعه تنها نیمی از افراد پاسخ دادند كه هر تعداد سیگار میتواند ریسك سرطان ریه را بالا ببرد.

این مطالعه نشان داد كه تنها نیمی از سیگاری ها فكر میكردند احتمال سرطان ریه در آنها بیشتر از افراد دیگر است و تنها 40 درصد میدانستند كه افزایش احتمال سرطان ریه در آنها حتی با ترك سیگار كم نمیشود.

محققان میگویند خیلی از مردم میدانند سیگار برای سلامتی مضر است ولی به این باور نرسیده اند كه سیگار برای خود آنها هم ضرر دارد.

ریسك افزایش سرطان با مصرف سیگار ارتباط مستقیمی با میزان و مدت مصرف آن دارد و تاثیرات مضر سیگار حتی با مصرف یك نخ در روز هم وجود دارد.

در پایان امیدواریم به پاسخ این سوال که روزی چند نخ سیگار ضرر ندارد رسیده باشی!

حالا نوبت شماست:

در بخش نظرات بگو روزی چند نخ سیگار می کشی یا کشیده ای و تصورت بر این بود که روزی چند نخ سیگار ضرر ندارد؟

واسه نظرات اینجا عضو میشم
باخبرم کن از...:
guest

27 نظرات
قدیمیترینا
جدیدترینا بیشترین رای گرفته ها
بازخوردهای داخل پست
مشاهده همه نظرات
شیخ ابو صادق
شیخ ابو صادق
24 مرداد 1400 10:51 ق.ظ

عالی

ناشناس
ناشناس
29 مرداد 1400 5:30 ب.ظ

عالی و تاثیر گذار بود.

پوریا
پوریا
15 آبان 1400 3:31 ب.ظ

من ماهی دو نخ میکشم ترسیدم

سمانه
سمانه
17 بهمن 1400 11:18 ق.ظ

اگه برای جوان ها کار درست کنن تو جامعه و جوانان احساس ارزشمندی کنن چه دلیلی داره سمت این ماده مخدر برن؟

ناشناس
ناشناس
6 اسفند 1400 5:26 ق.ظ

در روز یه بست میکشم و فک میکردم دو تاسه نخ سیگار ضرر ندارد .

ناشناس
ناشناس
6 اسفند 1400 5:27 ق.ظ

و چهار سال و نیم میشود سیگار میکشم.

ابول
ابول
6 اسفند 1400 10:20 ب.ظ

من 6 ماه حدودا ترک کردم وی خیلی وسوسه میشم دیگه مقاومت ندارم باید چ کرد

ناشناس
ناشناس
21 اسفند 1400 12:50 ق.ظ

منم خسه شدم یه راهی بزارید جلوم،واقعا سیگاری شدم

ناشناس
ناشناس
31 فروردین 1401 1:48 ب.ظ

سلام من دو ماهه ترک کردم پنج سال میکشیدم یکبار هم یک سال ترک کردم الانم خیلی زیاد وسوسه میشم روزی یکی دو نخ بکشم اون موقع هم زیاد نمیکشیدم بعد ترک اولم روزی نهایتا چهار نخ میکشیدم دلیل ترکمم ترس از بیماری های احتمالیشه چه کنم این وسوسه هارو لطفا کمکم کنید

ناشناس
ناشناس
14 خرداد 1401 9:09 ق.ظ

سلام
تشکر از مطالب مفید و ارزشمندتون.
یه سوال ، اگر در یک هوای پاک مثل هوای شهرستان ها چندین سال روزی ۱ نخ سیگار مصرف کنی یا اینکه اصلا سیگار مصرف نکنی و در شهر تهران زندگی کنی ، کدوم یکی آسیب ببشتری می رسونه ؟
والبته قطران موجود در سیگار سرطان زا هست و نه به اندازه سرب موجود در هوای تهران.

ناشناس
ناشناس
22 مرداد 1401 8:27 ب.ظ

سلام من روزی ۳تا۴نخ سیگارباریک میکشم ورزش هم میکنم
۵۰ سال سن دارم از۲۰ سالگی سیگارکشیدم ولی هنوز از۳ نت یا۴ نخ بیشترنشده بچه هام نمیدونم فقط خانم میدونه
میدونم حتا یک نخ هم ضررداره ولی نمیتونم کناربزارم
ازجوانهامیخوام حتایک نخ هم نکشن چون واقعاعادت
خیلی بدی هست .ازمطالب مفیدتون سپاسگزارم

ناشناس
ناشناس
31 مرداد 1401 1:43 ب.ظ

من تا الان خیلی تلاش کردم پاک بمونم سالم زندگی کنم ولی بعضی وقتا زندگی زیاد فشار میاره دیگ طاقت نمیاری و میری سمت سیگار :))🖤

ناشناس
ناشناس
31 مرداد 1401 1:44 ب.ظ

یعنی ادم با ی نخ کشیدن معتاد میشع؟:)

ناشناس
ناشناس
پاسخ به  ناشناس
3 شهریور 1401 4:13 ب.ظ

صددرصد

ناشناس
ناشناس
4 شهریور 1401 3:01 ب.ظ

پدر بزرگ من ۸۴ سال عمر کرد سیگاری هم بود اما تا حدودا ۱۰ سال پیش که دستش شکست و بیمارستان رفت تا اون روز دکتر نرفته بود و در آخر زمین خورد و در اثر ضربه مغزی فوت کرد !

حسن
حسن
20 شهریور 1401 4:52 ب.ظ

سلام من ۵۲ سال دارم و۳۷ سال است سیگار میکشم روزانه ازسه نخ بیشترنشده

حتحدن
حتحدن
29 شهریور 1401 2:28 ب.ظ

بسیار مزخرف بود

ناشناس
ناشناس
پاسخ به  حتحدن
7 مهر 1401 3:57 ب.ظ

سلام چیکار کنم سیگار ترک نمیتونم کنم لعنتی رو

4 23 آرا
امتیاز این پست