از بین بردن بوی سیگار با ادکلن/ 1 هشدار جدی

درباره تاثیر از بین بردن بوی سیگار با ادکلن روی ذهن انسان و سخت تر شدن ترک سیگار

بوی سیگار

به این خاطره دقت کن: 10 سال پیش در خوابگاه دانشجویی، در یکی از شبهای سرد زمستان، غرق در خواب بودم که ناگهان … حوالی ساعت 2 نصفه شب… بوی مسحور کننده سیگار زیر دماغم زد….

بدون اینکه متوجه بشوم کجا هستم، این بوی دیوانه کننده مرا از خواب بیدار کرد. چشمانم را کورمال کورمال باز کردم و دیدم که همخوابگاهی ام در کنارم نشسته و دارد سیگار می کشد.

با غر و لندی زیر لب، بی اختیار دستم به سمت پاکت سیگار رفت و با هوسی وصف ناشدنی شروع به کشیدن سیگار کردم.

چرا بوی سیگار آرامش دارد؟

نیکوتین، آرامش را در مغز شبیه سازی می کند. این قضیه آنقدر مهم است که یک نویسنده انگلیسی زبان درباره سیگار کتابی نوشته با عنوان افسون مصنوعی.

پس جذابیت بوی سیگار ریشه در این آرامش و این شبیه سازی دارد!

از طرفی، بوها و رایحه های مختلف، با مغز ما تعارف ندارند…

آنها از طریق پیاز بویایی، بدون اینکه آگاه بشویم به مغز می رسند و مستقیم ما را به دل خاطرات پرت می کنند.

یک دانشمند به نام آر اکهورت، برای اولین بار متوجه شد آن دسته از سلول های مغز که با هم تحریک بشوند، به طور همزمان فرکانسی در یک طیف ارسال می کنند +

جذابیت بوی سیگار

دلیل آرامش و جذابیت بوی دود، همزمانی تحریک سلول های مغز در پردازش بوی دود و دریافت نیکوتین است!

چرا؟

چون همانطور که آر اکهورت کشف کرده، سلول هایی که هم آوا باشند، به هم پیوند می خورند!

بوی بد سیگار

پس آرامش و جذابیت حاصل از بوی دود سیگار، نتیجه ترکیب دود و نیکوتین است. و گرنه خود دود سیگار یک بوی نامطبوع است.

نشان به آن نشان که افراد سیگاری آن را یک بوی گند توصیف می کنند!

حتی خود فردی که سیگار را ترک کند، بعدا بوی سیگار هم برایش آزار دهنده می شود. چون دیگر پای نیکوتین در میان نیست!

از بین بردن بوی سیگار

یکی از راه های از بین بردن بوی سیگار، اسپری کردن ادکلن است.

به نظر راه معقولانه ای باشد. این طور نیست؟ سیگار می کشی و بعد با چند تا پیس ساده خودت را خوشبو می کنی. به شدت احساس خوشایندی داری بخاطر از بین بردن بوی سیگار و ایجاد این بوی خوب اما…

از بین بردن بوی سیگار با ادکلن

تاثیر ادکلن روی بوی بد سیگار

همانطور که مغز، به واسطه دریافت نیکوتین، بوی دود را به ویژگی آرامش دهندگی نیکوتین پیوند داد، شما هم با دست خودتان، بوی خوش ادکلن را به آن آرامش مذکور پیوست می کنید!

یعنی چی؟

یعنی هربار که بعد از سیگار کشیدن ادکلن می زنید، این توالی رویدادها در هیپوتالاموس مغز شما، به عنوان یک رشته اتفاق به هم پیوسته ضبط می شود.

آرامش بوی سیگار

وقتی می خواهی جلوی ضررهای سیگار را بگیری در حالی که از آسیب خوردن ریه و زیبایی ات خسته شده ای،

آن آرامشی که نیکوتین برای تو تداعی کرده بود، و آن حس خوشایندی که ادکلن به همراه داشت، دست به دست هم می دهند و تو را در یک جدال نابرابر حسابی اذیت می کنند!

آن شستن دست ها و آن پیس پیس اسپری ادکلن ها، مجموعه ای از احساسات حاوی تر و تازگی برای تو ایجاد کرده اند که مغزت آن ها را با سیگار کشیدن مرتبط می داند.

پس به یک قاعده کلی رسیدیم: هر نوع اقدامی که تجربه سیگارکشیدن را از آن زشتی ذاتی اش در بیاورد، ترک سیگار را سخت تر می کند:

اولی نیکوتین، دومی زیر سیگاری معطر، سومی سیگار شکلاتی، چهارمی سیگار نعنایی، پنجمی حس خوشایند شستن دست ها بعد از سیگار کشیدن، پنجی ادکلن زدن بعد از سیگار کشیدن و…

این لیست همینطور ادامه دارد!

صوت بالای صفحه را درباره از بین بردن بوی سیگار گوش دادی؟

نظر خاص دیگری درباره از بین بردن بوی سیگار و خاطراتت در این باره داری؟

نظرت درباره ترک کردن سیگار چیست؟

حتما کامنت کن تا در این باره بیشتر صحبت کنیم!

3.5 2 آرا
امتیاز این پست