با شروع ترک سیگار سه علامت مهم در شما ظاهر می شود که اگر آنها را ندانی شرط میبندم دیر یا زود دوباره به دوران پر از دود و خاکستر سیگار بر میگردی…!

نشانه های ترک سیگار

تقریبا اکثر افرادی که ترک سیگارشان را نقض میکنند، همگی از لحاظ ذهنی در یک قدمی دائمی شدن ترک سیگارشان بوده اند اما…

یک علامت ساده گمراهشان می کند!

یک دلیل حل شدنی اما کاملا فریبنده در ذهنشان رخنه می کند و آنها قافیه را به همان علامت می بازند!

عجیب نیست؟ صدها نفر را دیده ام که از ترس سکته کردن دوباره به سیگار روی آورده اند!

آدمهای زیادی را دیده ام که بعد از ترک سیگار پاهایشان گزگز میکند و به خاطر چنین دلایلی دوباره به سیگار کشیدن بر میگردند…!

من لیستی از این علائم را تهیه کردم و در قالب یک قانون سه بخشی در آوردم!

مطمئنم تا وقتی که این فرمول سه مرحله ای من برای درک نشانه ها در ترک سیگار را ندانی، هربار یک علامت جدید تو را فریب می دهد…!

IRT 79,000 – خرید
[ حامد سلیمی ]

من حامد سلیمی هستم مدیر موسس تازه نفس و ساکن تهران. از سال 1395 به صورت تمام وقت و تخصصی برای آموزش ترک سیگار به مخاطبهام فعالیت می کنم. کاری که در ابتدا خودم با تمام جزئیات و اساسی انجامش دادم!