با بستن سه راه ورود مخمخه سیگار به ذهنت، برای همیشه در ترک سیگار ضد ضربه شو!

 

سیگار همیشه یک راهی برای با تو بودن پیدا میکند! انگار تو را حفظ است. اینطور نیست؟

شاید شده از خودت بپرسی: سیگار از کجا میداند “دقیقا من چمه؟” درست میرود همانجا و حالم را خوب میکند!
بله سیگار تو را میشناسد. کسی که همیشه میان انگشتان تو زندگی کرده، توی جیبت، همراه تو بوده.
برای غلبه بر چنین عادتی حتما نیاز داری تا متوجه بشوی چگونه سیگار با ساخت لباسهای مبدل، قفل تمام گاو صندوقهای احساس تو را می شکند و تو را دوباره با وسوسه ای جدید قانع می کند.

با بسته آموزشی یک پله بالاتر از هوش سیگار یاد میگیری که چطور یک فرمول سه مرحله ای ساده را روی عادتت به سیگار پیاده کنی تا برای همیشه خودت را از غافلگیر شدن در برابر سیگار نجات بدهی!

IRT 99,000 – خرید
[ حامد سلیمی ]

من حامد سلیمی هستم مدیر موسس تازه نفس و ساکن تهران. از سال 1395 به صورت تمام وقت و تخصصی برای آموزش ترک سیگار به مخاطبهام فعالیت می کنم. کاری که در ابتدا خودم با تمام جزئیات و اساسی انجامش دادم!