تازه نفس
آموزش ترک سیگار

غبار عادت پیوسته در مسیر تماشاست!

بعد از این‌که سیگار را ترک کردم، از گوشه و کنار می‌شنیدم که او خودش سیگار را ترک کرد اما دوستانی را که با او سیگاری شده بودند تنها گذاشت. به خاطر همین موضوع بود که تازه نفس متولد شد. اوایل از یک کانال چند نفره تلگرامی شروع کردم. هر روز برای دوستان نزدیکم پیغام‌های صوتی می‌گذاشتم که چطور بدون سیگار با دل خوش و احساس آرامش زندگی کنند. آرام آرام این صوت‌ها پخش شد. تازه نفس دوستان زیادی پیدا کرد. از مهرماه ۱۳۹۵ تا الان، تازه نفس به افراد زیادی کمک کرده تا غبار عادت را از مسیر تماشا کنار بزنند و با نفس تازه زندگی کنند.
پیاده‌روها مثل ریه های شهر می‌مانند. آرزو دارم در پیاده‌روها کسی گام‌هایش را برای فرار از دود سیگار نفر جلویی کند نکند. برای این هدف تلاش می کنم.

دسته بندی

انتخاب آسان است وقتی مسیرها مشخص باشد